Ovdje možete pregledati neke od propisa, odnosno dokumenta bitnih za ponudu naših usluga, odnosno asortimana opreme.

 

Ovim Pravilnikom utvrduju se mjere i poslovi zaštite od požara koje su propisane Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, pravilima tehničke prakse, planovima zaštite od požara i drugim odlukama tijela državne uprave, a u svezi s provedbom i unapredivanjem zaštite od požara u svrhu zaštite života ljudi i imovine.

 

Ovim Pravilnikom sukladno djelatnosti , tehnologiji, sredstvima rada, opasnim tvarima i broju zaposlenih, a na temelju izrađene procjene opasnosti, utvrđuje se organizacija provođenja zaštite na radu, pravila zaštite te prava, obveze i odgovornost ovlaštenika i radnika u dijelu u kojem ta pitanja nisu uređena Zakonom o zaštiti na radu, propisima donesenim na temelju njega te kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu. 

 

 Ovaj Zakon utvrđuje subjekte, njihova prava, obveze i odgovornosti glede provedbe zaštite na radu, kao i sustav pravila zaštite na radu čijom se primjenom postiže u najvećoj mogućoj mjeri svrha ovoga Zakona. Svrha ovoga Zakona je sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u svezi s radom te zaštita radnog okoliša.